Piątnica z tytułem Super Anioła Biznesu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy została laureatem trzeciej edycji konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu w kategorii Super Anioł.

Łomżyńskie Anioły Biznesu są przyznawane przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Łomży i regionu. W tym roku do konkursu, organizowanego przez miasto Łomża oraz Starostwo Powiatowe w Łomży, wpłynęło ponad 250 wniosków, a nagrody przyznawane były w siedmiu kategoriach. Jedną z nich był Super Anioł – wyróżnienie dla firm (z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych) działających na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 20 lat oraz wyróżniające się całokształtem działalności. Tegorocznym laureatem w tej kategorii została OSM Piątnica, która od lat wytycza nowe standardy i kierunki rozwoju branży mleczarskiej, łącząc innowacyjność z tradycją i lokalnością.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Łomżyńskich Aniołów Biznesu OSM Piątnica zdobyła tytuł „Ambasadora Ziemi Łomżyńskiej”.

Inne informacje

1-3 (10)