Piątnica drugą najczęściej kupowaną marką w Polsce – według raportu CPS GfK Brand Footprint Europe

Jak pokazuje najnowszy Raport Brand Footprint Europe, marki mleczarskie zajmują czołowe miejsca wśród najczęściej wybieranych przez Polaków marek FMCG. Piątnica zajmuje wśród nich drugie miejsce, co jest znakomitym wynikiem potwierdzającym ogromną popularność marki w naszym kraju. Wyniki raportu zostały przygotowane w oparciu o całoroczną obserwację koszyków zakupowych oraz zachowań 13,5 mln polskich gospodarstw domowych.

 

Raport Brand Footprint Europe przygotowywany przez CPS GfK i Kantar Worldpanel szczegółowo bada, jakie marki najczęściej wybierane są przez konsumentów w danym kraju. Co istotne, dzięki precyzyjnej analizie danych, raport dostarcza informacji o preferencjach konsumentów i ich zachowaniach zakupowych.

Wybór konsumentów, czyli najlepiej sprzedające marki

Z analizy CPS GfK wynika, że Piątnica zajmuje drugą pozycję na liście najczęściej wybieranych marek w Polsce. Osiągnięty w 2023 roku przez markę Piątnica wskaźnik CRP (Consumer Reach Points) na poziomie 242,2 mln liczony jest w oparciu o zasięg konsumencki, czyli liczbę gospodarstw domowych, które kupują produkty danej marki oraz częstotliwość zakupów (jak często w ciągu roku konsumenci dokonują zakupu wybranej marki). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pierwsze trzy miejsca w rankingu należą do marek polskich spółdzielni mleczarskich. Spośród nich Piątnica jest producentem o najmniejszych obrotach ogółem, natomiast częstotliwość zakupu jej produktów jest najwyższa. W 2023 r. polscy konsumenci kupili ją średnio 17,8 razy, co stanowi najlepszy wynik nie tylko wśród marek nabiałowych, ale wszystkich marek FMCG uwzględnionych w badaniu. 

„Wysokie, drugie miejsce Piątnicy w rankingu najczęściej kupowanych przez Polaków marek obejmujących całą branżę FMCG to wspaniała wiadomość, tym bardziej, że – jak widzimy – wskaźnik Consumer Reach Points ma tendencję wzrostową. Z jednej strony jest to dowód na mocną pozycję nabiału w koszykach zakupowych Polaków, a z drugiej pokazuje ogromne przywiązanie konsumentów do marki Piątnica. Mimo dużej konkurencji w kategorii, Piątnica wciąż zyskuje na popularności, jest obecna w sercach, koszykach zakupowych i w domach polskich konsumentów” – mówi Łukasz Kalinowski, wiceprezes ds. handlu i marketingu w OSM Piątnica.

Źródło: https://www.gfk-cps.com/insights/brand-footprint-2024?utm_campaign=2024_#report

Inne informacje

1-3 (10)