Informacja o wyniku postępowania ofertowego

w ramach projektu pt.

Promocja produktów wytwarzanych przez Beneficjenta (mleko świeże ekologiczne, mleko UHT ekologiczne, serek wiejski ekologiczny, śmietana ekologiczne, twaróg wiejski ekologiczny, jogurt ekologiczny) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone

realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DECYZJA:

Inne informacje

1-3 (10)