Nasza Spółdzielnia

Historia

Piątnica położona jest w województwie podlaskim nad rzeką Narwią w odległości 2 km od Łomży. Znajduje sie w regionie "Zielonych Płuc Polski", czystym ekologicznie obszarze o typowo rolniczym charakterze. Tradycje mleczarstwa w gminie Piątnica nierozerwalnie związane są z działalnością gospodarczą majątku położnego we wsi Drozdowo nad Narwią  a w szczególności z osobami jego właścicieli  -  Franciszka Dionizego Lutosławskiego i jego syna Stanisława, którzy byli przodkami słynnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.Właściciele majątku, wykorzystując obfitość pasz doliny Narwi, rozwinęli hodowlę sprowadzonego z zagranicy bydła mlecznego, a otrzymywany surowiec przerabiali w przydomowej mleczarni, dostarczając produkty własnego  wyrobu  mieszkańcom miasta Łomża. Działalność mleczarska kontynuowana była przez ród Lutosławskich następnych kilkadziesiąt lat, aż do momentu zakończenia II wojny światowej. Dwa lata po wojnie - w 1947 r. - produkcję mleczarką przeniesiono z Drozdowa do nowego budynku przy ul. Zjazd w Łomży, gdzie uruchomiony został państwowy już zakład, specjalizujący się głównie w wyrobie masła i serów. Zakład był w stanie wyprodukować 180 ton masła i 30 ton sera rocznie. Początkowe zatrudnienie wynosiło 9 osób, ale już w 1952 r. wzrosło do 74 osób. W 1957 roku zakład mleczarski został przekształcony w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łomży. Ze względu na złą kondycję Spółdzielni, na którą w znacznej  mierze wpłynęły zbyt wyeksploatowane urządzenia, wadliwy stan techniczny budynku głównego, podjęto kluczową decyzję  o konieczności budowy nowej mleczarni. Niestety, przeznaczenie terenu w planach rozwojowych miasta, na którym OSM w Łomży prowadziła działalność, wykluczało możliwość rozbudowy na terenie „starego” zakładu. Dlatego w 1959 r. OSM w Łomży kupiła działkę budowlaną położoną we wsi Piątnica i tu w 1961 roku rozpoczęto budowę. W drugiej połowie 1965 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego zakładu o zmienionej już nazwie:  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łomży z siedzibą w Piątnicy. W tym czasie  Spółdzielnia przerabiała 14 mln litrów mleka rocznie przy zatrudnieniu 94 pracowników. Rozpoczęcie działalności w obecnej nazwie OSM w Piątnicy nastąpiło w 1981 r.

Przemiany i rozwój

Prawdziwym przełomem w historii Spółdzielni, który zapoczątkował jej transformację z lokalnego zakładu do lidera rynku, było wprowadzenie w 1992 r., nieznanego wówczas na polskim rynku Serka Wiejskiego typu Cottage Cheese. Produkt ten, zaadaptowany z rynku amerykańskiego i przekształcony w oparciu o własną technologię, już od początku swego istnienia był zdobywcą niezliczonych nagród, medali i certyfikatów dla najlepszego wyrobu mleczarskiego. Dzięki zachowaniu wysokiej i powtarzalnej jakości, Serek Wiejski Piątnica niezmiennie utrzymuje swoją wiodącą pozycję na krajowym rynku. Ceniony przede wszystkim za znakomity smak i walory odżywcze stał się obowiązkową pozycją w menu wielu konsumentów. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy jest obecnie największym na świecie producentem ziarnistego serka. Sukces rynkowy Serka Wiejskiego zdecydowanie ułatwił budowanie zaufania do nowych rozwiązań i produktów z portfolio firmy. Piątnica jako pierwsza wprowadziła standaryzację oznakowań kolorystycznych poszczególnych rodzajów śmietan i opisów ich zastosowania. Była również pierwszą firmą mleczarską, która zapoczątkowała sprzedaż twarogów o stałej wadze, cenie i trwałym opakowaniu typu otwórz/zamknij. W marcu 2011 r. OSM Piątnica połączyła się ze Spółdzielnią Mleczarską „Ostrołęka”, która obecnie nosi nazwę Zakładu Produkcyjnego OSM Piątnicy w Ostrołęce. Dzięki fuzji obu zakładów i przeprowadzonym inwestycjom, Piątnica, jako pierwsza mleczarnia w Polsce wprowadziła do oferty Sery twarogowe w plastrach "Milandia Ogród Smaków", Mleko Wiejskie w innowacyjnej butelce z uchwytem, a także Mleko ekologiczne. Mając na względzie ogromne zalety odżywcze mleka, produkcja Mleka Wiejskiego i Mleka ekologicznego bazuje na innowacyjnej metodzie mikrofiltracji i pasteryzacji w temperaturze 74°C. Dzięki temu zachowany zostaje naturalny smak i wartości odżywcze. W ciągu ostatnich lat Spółdzielnia kontynuowała również rozbudowę i modernizację zakładu w Piątnicy. Łączne wydatki inwestycyjne w 2014 r. wyniosły ponad 55 mln zł i objęły m.in. uruchomienie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania twarogów oraz budowę w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, mogącego pomieścić pond 5 tys. palet. Jest to pierwszy tego typu magazyn w polskim mleczarstwie. Została także uruchomiona linia do produkcji innowacyjnych Jogurtów typu greckiego 0% tłuszczu i 2 x więcej białka. Bardzo dobrze przyjęte przez rynek i konsumentów Jogurty typu greckiego były impulsem do wprowadzenia do oferty pierwszych na polskim rynku jogurtów typu greckiego dla dzieci Piątuś. W 2015 roku Piątnica rozpoczęła produkcję Jogurtów typu greckiego, które zawierają w składzie jedynie jogurt naturalny i lekko słodzone owoce.

Bezpieczeństwo, efektywność, technologie

Piątnica jako pierwsza Spółdzielnia mleczarska w kraju wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:

1. System zarządzania jakością ISO 9001

2. System bezpieczeństwa żywności wg HACCP

3. System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Od 2010 r. posiada również międzynarodowy certyfikat IFS (International Food Standard) poświadczający, że firma spełnia na wyższym poziomie wszystkie wymagania standardu w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności.Od wielu lat OSM Piątnica skutecznie realizuje również koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W różnych formach wspiera rolników - dostawców mleka, dba o pracowników, a także podejmuje szereg działań zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Silna i znana marka

Wypracowana w ciągu ostatnich lat pozycja rynkowa OSM Piątnica, wyraża się najwyższymi udziałami wyrobów pod marką Piątnica w podstawowych kategoriach mleczarskich, takich jak: serki wiejskie, śmietany, serki śmietankowe oraz twarogi. Spółdzielnia wprowadza nowe, nieznane  w Polsce rozwiązania zarówno w obszarze technologii produkcji jak i w kwestiach opakowaniowych, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem i wygodą konsumentów. To z kolei wpływa na ocenę siły i wartość marki, która mieści się w czołowej 50-tce najcenniejszych polskich marek. W ostatnim rankingu Dziennika Rzeczpospolita Spółdzielnia zajęła 10. miejsce w zestawieniu mocy marek - produkty żywnościowe, będąc drugą najsilniejszą marką z branży mleczarskiej. Piątnica szczególnie wysoko plasuje się na liście marek cieszących się największą lojalnością klientów, zajmując 13. miejsce w ogólnym zestawieniu, w tym pierwszą pozycję wśród marek mleczarskich.Produkty OSM Piątnica oprócz estetycznych opakowań i innowacyjnych rozwiązań technologicznych wyróżniają sie przede wszystkim naturalnym składem. To dzięki temu Piątnica cieszy się uznaniem konsumentów, wytycza nowe standardy i kierunki rozwoju branży mleczarskiej. Wszystko to sprawiło, że Piątnica jest postrzegana z jednej strony jako marka innowacyjna, a z drugiej  - jako przyjazna i będąca w zgodzie w z tradycyjnymi wartościami. Jest jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się firm mleczarskich w Polsce. Rocznie skupuje 333 mln litrów mleka od 2196 dostawców, których gospodarstwa położone są w rejonie tzw. "Zielonych Płuc Polski" i obejmują tereny dorzecza Narwi i Biebrzy, obrzeża Biebrzańskiego Parku Narodowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego oraz rejon Kurpiowszczyzny. Daje to gwarancję uzyskania surowca o bardzo wysokiej jakości i czystości. Na każdym etapie produkcji mleko jest dokładnie kontrolowane pod względem zachowania rygorystycznych norm i standardów bezpieczeństwa. Weryfikując jakość skupowanego mleka pod względem zawartości w nim bakterii, Piątnica stosuje system norm dwukrotnie ostrzejszych niż wymagania unijne. Także używane przez nią testy wykrywania pozostałości antybiotyków i substancji hamujących są 10-krotnie czulsze niż przewidują to przepisy. Za wysokiej jakości surowiec już od 16 lat Piątnica płaci rolnikom najwyższą cenę w Polsce.