Careers

We are committed to ensuring that everything we do demonstrates premium quality. You may also contribute to development of unique products from Piątnica. Join us and become a part of our cooperative. See current job offers.

Learn about your rights in the recruitment process

All offers (2):

 • ASYSTENTKA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

  Piątnica, Polska
  Piątnica, Polska

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe (studia o profilu prawniczym będą dodatkowym atutem),
  • Minimum 3 letnie doświadczenia w pracy biurowej,
  • Znajomość praktyczna MS Word i MS Excel,
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Samodzielność, odpowiedzialność i sprawność działania,
  • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz proponowania rozwiązań,
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Do Twoich zadań będą należały:

  • Prowadzenie kancelarii zakupowej,
  • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży dotyczących podatku VAT,
  • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań,
  • Przekazywanie i odbiór faktur dla osób odpowiedzialnych za dokonane zakupy w celu ich zatwierdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
  • Sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
  • Sporządzanie przelewów.

  Spodobała Ci się ta oferta?

  Nie wybrano pliku pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png (max. 2 Mb)

  Message sent. Thank you.

 • SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

  Piątnica, Polska
  Piątnica, Polska

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne preferowany kierunek finanse i rachunkowość,
  • Minimum 3 letnie doświadczenia na podobnym, samodzielnym stanowisku w dziale księgowości lub sprawozdawczości finansowej albo 3 lata doświadczenia w firmie audytorskiej na stanowisku asystenta biegłego rewidenta,
  • Znajomość praktycznych zasad księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz przepisów podatkowych,
  • Znajomość zagadnień prawa cywilnego będzie dodatkowym atutem,
  • Doświadczenie w pracy z zintegrowanymi systemami informatycznymi klasy ERP,
  • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami będzie dodatkowym atutem,
  • Znajomości praktyczna MS Excel i MS Word na poziomie zaawansowanym,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Samodzielność, odpowiedzialność i sprawność działania,
  • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz proponowania rozwiązań,
  • Umiejętność pracy w zespole.

  Do Twoich zadań będą należały:

  • Koordynowanie projektów finansowych związanych z rozwojem firmy,
  • Współpraca z innymi działami w zakresie realizacji nowych projektów,
  • Udział w projektach księgowych,
  • Przygotowywanie procedur,
  • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne firmy,
  • Udział w zamknięciu okresów obrachunkowych i sporządzaniu sprawozdania finansowego
  • Uzgadnianie i monitorowanie sald kont księgi głównej,
  • Dekretacja i Księgowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z wymogami prawa bilansowego i podatkowego;
  • Kontakt z urzędami i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych projektów.

  Spodobała Ci się ta oferta?

  Nie wybrano pliku pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg, png (max. 2 Mb)

  Message sent. Thank you.