Kontakt

Sekretariat Zarządu

86 215 64 50

Centrala

86 215 64 00

Biuro Handlu i Marketingu

86 211 20 01

Dział Produkcji

86 215 64 51

Dział Techniczny

86 215 64 38

Dział Zakupów

86 215 64 42

Dział Jakości

86 215 64 53/ 54

Dział Skupu

86 215 64 34