Prezes OSM Piątnica z prestiżowym wyróżnieniem

Zbigniew Kalinowski, prezes OSM w Piątnicy otrzymał Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. To także podkreślenie szczególnej roli, jaką pełni OSM Piątnica, działając na rzecz lokalnej społeczności, w zgodzie z zasadami zrównoważonego biznesu.

Najcenniejsze wyróżnienie w regionie  
Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego ustanowił 3 lipca 2006 roku Sejmik Województwa Podlaskiego. Osoby wyróżnione wybitnie zasłużyły się dla całego regionu poprzez rozwijanie tożsamości i pobudzanie aktywności lokalnej. W tym gronie są m.in. przedsiębiorcy, prezesi firm, których działania podnoszą konkurencyjność i innowacyjność gospodarki województwa.

Szczególne zasługi         
Prezes Zbigniew Kalinowski w ciągu ponad 40 lat pracy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy przyczynił się do rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i rolno-przetwórczego, czyli kluczowych dla regionu podlaskiego dziedzin gospodarki. Kierowana przez niego spółdzielnia przeistoczyła się z małej, lokalnej mleczarni w znanego producenta doskonałej jakości wyrobów, uwielbianych przez miliony polskich i zagranicznych konsumentów. Z kolei właściciele gospodarstw za dostarczane mleko od kilkunastu lat otrzymują tu najwyższą cenę w Polsce. Wyróżnienie to wyraz uznania przez Zarząd i Sejmik Województwa Podlaskiego. – Przyznanie wyróżnienia odbieram przede wszystkim jako docenienie wszystkich pracowników OSM Piątnica. To oni od wielu lat pracują na sukces całej firmy – zaznaczył Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica.

Odznaka została wręczona podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni przez Stefana Krajewskiego, członka Zarządu Województwa Podlaskiego.

Link do wywiadu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5LjnuAZ4oJs

Inne informacje

1-3 (10)