Kontakt

Sekretariat Zarządu

Halina Szustak
86 215 64 50

Centrala

86 215 64 00

Dyrektor Handlowy

Tomasz Głasek
86 215 45 13

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Jacek Lewicki
86 215 45 33

Specjalista ds. eksportu

Joanna Florczyk
86 215 45 39

Kierownik Produkcji

Krystyna Jamiołkowska
86 215 64 51

Główny Technolog

Sebastian Rachubka
86 215 45 30

Kierownik Laboratorium

Karolina Śmiecińska
86 215 64 53/ 54

Kierownik Skupu Mleka

Jan Szumski
86 215 64 34

Kierownik Działu Technicznego

Karol Gardocki
86 215 64 38

Dyrektor Marketingu

Sylwia Anna Kocon
86 215 4567

Specjalista ds. marketingu

Marta Salwa
86 215 64 18

Specjalista ds. marketingu

Paweł Chojnowski
86 215 45 16