Kontakt

Sekretariat Zarządu

Halina Szustak
86 215 64 50

Centrala

86 215 64 00

Biuro Handlu i Marketingu

Anna Płocka
86 211 20 01

Dyrektor Handlowy

Tomasz Głasek
86 215 45 13

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Jacek Lewicki
86 215 45 33

Specjalista ds. eksportu

Maryna Szczepankiewicz
86 215 45 05

Dyrektor ds. produkcji

Krystyna Jamiołkowska
86 215 64 51

Dyrektor ds. technicznych

Karol Gardocki
86 215 64 38

Kierownik Laboratorium

Karolina Śmiecińska
86 215 64 53/ 54

Kierownik Skupu Mleka

Joanna Kwiatkowska
86 215 64 34