Aktualne oferty pracy:

1) Kierownik Działu IT

2) Spedytor/Logistyk

3) Magazynier (miejsce pracy: Ostrołęka)

4) Instruktor Służby Surowcowej

5) Brand Manager

Szczegóły ofert dostępne poniżej.


KIEROWNIK DZIAŁU IT


Opis stanowiska:

 • Zarządzanie oraz rozwój Działu IT
 • Zapewnienie wewnętrznej obsługi informatycznej oraz wsparcia całej infrastruktury IT: komputery, serwery, backup, sieci, oprogramowanie
 • Zarządzanie infrastrukturą programową sieci komputerowej m.in. bazy danych Oracle oraz MS SQL Server, licznymi systemami transakcyjnymi m.in. system IMPULS
 • Zapewnienie stałego i nieprzerwanego dostępu do systemów informatycznych w cyklu produkcyjnym (siedem dni w tygodniu przez 24h na dobę)
 • Monitorowanie prawidłowej pracy systemów wewnętrznych
 • Zapewnienie prawidłowego działania Hepl-Desku oraz zarządzanie sprzętem dla użytkowników końcowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych transakcyjnych firmy (w tym zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem)
 • Optymalizacja wydajności systemów informatycznych
 • Rozwój istniejących systemów informatycznych oraz wdrażanie nowych systemów informatycznych
 • Zarządzanie aspektami technicznymi strony internetowej
 • Planowanie i koordynowanie budżetu IT
 • Współpraca z Zarządem oraz wspieranie Dyrektorów i Kierowników poszczególnych działów firmy w zakresie potrzeb w obszarze IT

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki informatyczne lub techniczne
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania działem IT
 • Bardzo dobra znajomość technologii bazodanowych – MS SQL Server, Oracle
 • Doświadczenie w administrowaniu siecią oraz zintegrowanym system klasy MRP II/ERP
 • Znajomość systemów: Windows Server oraz Windows
 • Zdolności analityczne i planistyczne
 • Umiejętność delegowania zadań i wyznaczania celów
 • Szerokie umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami IT poparte certyfikatem PRINCE 2 lub jemu podobnym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w zakresie wdrażania i szerokiego rozwoju systemów transakcyjnych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę w w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Realny i bezpośredni wpływ na rozwój technologiczny firmy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich kompetencji w ramach nabywania nowych doświadczeń
 • Przyjazną atmosferę pracy w kreatywnym i przyjacielskim zespole

Spedytor/Logistyk


Opis stanowiska:

 • Obsługa w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej
 • Organizowanie operacji transportowych przy zachowaniu ustalonych z Klientem warunków oraz przy zachowaniu norm
  i procedur obowiązujących w firmie
 • Dzienne planowanie tras samochodów
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych zleceń i kosztów z nimi związanych
 • Przygotowywanie raportów, zestawień
 • Dbanie o wysoką jakość/terminowość realizowanych zleceń
 • Dbanie o poprawność dokumentacji dotyczącej transportu
 • Poszukiwanie możliwości minimalizowania kosztów i ciągłe doskonalenie procesu transportowego
 • Ścisła współpraca z Działem Handlowym oraz Działem Łańcucha Dostaw
 • Kontrola nad przepływami towaru pomiędzy magazynami

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora krajowego (min. 3 lata)
 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: Transport lub Logistyka
 • Znajomość spedycji międzynarodowej będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Zdolność samodzielnego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i wyznaczania priorytetów, systematyczność
 • Umiejętność szybkiego reagowania
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel)

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w ciekawych projektach marketingowych, mających istotny wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich kompetencji w ramach nabywania nowych doświadczeń
 • Przyjazną atmosferę pracy w kreatywnym i przyjacielskim zespole

Magazynier 


Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie materiałów w magazynie
 • Kontrola przyjmowanego towaru
 • Przechowywanie materiałów zgodnie z wymogami technologii składowania i konserwacji
 • Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń reklamacyjnych
 • Udział w inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i ciągłej

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Znajomość  gospodarki magazynowej
 • Znajomość programów pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Motywacja do pracy
 • Samodzielność w działaniu
 • Zaangażowanie w realizację zadań
 • Uprawnienia operatora wózka widłowego, prawo jazdy kat B
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Przyjazną atmosferę w środowisku ludzi o wysokiej kulturze pracy

Instruktor Służby Surowcowej


Opis stanowiska:

 • Współpraca z dostawcami mleka w zakresie utrzymania wysokiej jakości surowca oraz poprawy jego jakości
 • Współpraca z dostawcami mleka w zakresie doradztwa żywieniowego
 • Kontrola przestrzegania wymagań dobrostanu zwierząt u producentów mleka
 • Analiza wyników badań mleka i wykorzystanie ich we współpracy z rolnikami
 • Współpraca z dostawcami mleka w zakresie działalności profilaktycznej związanej z poprawą zdrowotności bydła

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe zootechniczne, rolnicze, weterynaryjne
 • Znajomość rynku rolniczego
 • Znajomość zagadnień z zakresu produkcji mleka oraz wymagań dobrostanu zwierząt
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z producentami mleka
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość, sumienność, dokładność
 • Nastawienie na rozwój i ciągłe doskonalenie
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w realizację zadań
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość programów z rodziny MS Office

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Przyjazną atmosferę w środowisku ludzi o wysokiej kulturze pracy

Brand Manager


Opis stanowiska:

 • Realizacja działań marketingowych: strategii, planów i programów, dla istniejących oraz nowych kategorii produktowych w ramach marki Piątnica
 • Koordynacja działań marketingowych w ramach kategorii produktowej zgodnie
  z przyjętą strategią
 • Współudział we wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 • Dokonywanie analiz rynkowych, marketingowych i sprzedażowych w oparciu o różne źródła danych
 • Monitorowanie i analiza zachowań konsumentów oraz działań konkurencji
 • Koordynacja i prowadzenie kampanii reklamowych oraz działań wizerunkowych
 • Opracowywanie kampanii digitalowych
 • Bieżąca współpraca z agencjami reklamowymi, firmami mediowymi, drukarniami
  i innymi podmiotami w obszarze marketingu
 • Przygotowywanie analiz, prezentacji na potrzeby działu, Zarządu
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie zajmowanego stanowiska pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane: profil ekonomiczny (marketing, zarządzanie)
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w marketingu produktów FMCG
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku poparte portfolio produktów wdrażanych na rynek FMCG
 • Zrozumienia rynku FMCG i trendów konsumenckich
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne, komunikatywność
 • Samodzielność i chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Pro-aktywność i silna orientacja na osiąganie założonych celów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości realizowanych zadań
 • Umiejętność kreatywnego myślenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w ciekawych projektach marketingowych, mających istotny wpływ na rozwój firmy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich kompetencji w ramach nabywania nowych doświadczeń
 • Przyjazną atmosferę pracy w kreatywnym i przyjacielskim zespole

Klauzula informacyjna


Jeżeli zdecydowałaś/zdecydowałeś się aplikować do Nas musisz wiedzieć, że:

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy z siedzibą w Piątnicy, spółdzielnia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115527 (dalej jako „OSM Piątnica”). OSM Piątnica jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

II. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • mailowo: rodo@piatnica.com.pl ;
 • za pośrednictwem poczty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy w OSM Piątnica inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: iod@piatnica.com.pl.

 IV. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji współpracowników i pracowników, w tym:

 • oceny przedłożonych dokumentów aplikacyjnych;
 • oceny kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności;
 • wyboru osoby na dane stanowisko.

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, jeżeli zgłosiłeś OSM Piątnica swoją kandydaturę w celach rekrutacyjnych.

Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody w trakcie procesu rekrutacyjnego uniemożliwi nam ocenę Twojej kandydatury oraz ewentualne zatrudnienie w OSM Piątnica.

VI. ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaną kandydaturą.

Twoje dane osobowe mogliśmy otrzymać również od innych osób, które mogły polecić Ciebie jako kandydata do pracy. W takim przypadku zostaniesz poinformowany od kogo otrzymaliśmy Twoje dane osobowe.

VII. ODBIORCY TWOCH DANYCH

Administrator w celach rekrutacyjnych może korzystać z zewnętrznych podmiotów, które go wspierają w tych działaniach – np. firmy rekrutacyjne lub specjalistyczne portale internetowe. Takie podmioty mogą przetwarzać dane tyko zgodnie z naszymi poleceniami. Są one również zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • Jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez nas przyszłych rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas – Twoje dane będą przechowywane przez nas przez okres 2 lat.
 • Jeżeli spontanicznie przekazałeś do nas swoje dokumenty aplikacyjne – Twoje dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

IX. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:

 •  dostępu do Twoich danych - w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych - gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy uległy zmianie (np. ukończyłeś dodatkowe kursy i szkolenia, zdobyłeś nowe uprawnienia, zmieniłeś miejsce pracy itp.);
 • usunięcia Twoich danych - w przypadku gdy: 1) Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; 2) gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzania Twoich danych; 3) gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 4) gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych - 1) gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 2) gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; 3) dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • do przenoszenia Twoich danych (jeżeli przekazałeś nam swoje dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej) - otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody), chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

 X. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

XII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym OSM Piątnica.

Jeżeli zdecydujesz się na udział w procesie rekrutacyjnym Administrator ma prawo żądać od Ciebie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.


Aplikacje


Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny, prześlij na adres: praca@piatnica.com.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM Piątnica z siedzibą w Piątnicy (18-421) przy ul. Forteczna 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługujących mi uprawnieniach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r."