Piątnica, 16.08.2018r.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Referent ds. administracyjno-biurowych

Miejsce pracy: Piątnica

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań z zakresu spraw związanych z obsługą administracyjną biura OSM Piątnica;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania - faktury VAT, arkusz inwentaryzacyjny, RW, WZ, raport Majstra;
 • obsługa korespodencji przychodzącej i wychodzącej;
 • terminowe wydawanie skierowań na badania lekarskie pracowników OSM Piątnica oraz rejestracja orzeczeń lekarskich;
 • obsługa e-serwisu telefonii komórkowej, w tym rozliczanie rachunków telefonicznych;
 • wyrywkowa obserwacja obrazów CCTV (telewizji przemysłowej) w trybie na żywo oraz nagrań zarejestrowanych;
 • weryfikacja rejestracji systemu KD (kontroli dostępu);
 • wdrażanie systemu i realizacja procedur zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
 • bieżąca współpraca z Działami OSM Piątnica.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na poziomie licencjat/magister;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel);
 • dyspozycyjność, dokładność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • komunikatywność i umiejętność budowania relacji interpersonalnych;
 • energiczne usposobienie i chęć zdobywania nowych doświadczeń.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę w środowisku ludzi o wysokiej kulturze pracy;
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: dorota.kalinowska@piatnica.com.pl 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM Piątnica z siedzibą w Piątnicy (18-421) przy ul. Forteczna 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie zawiadamiamy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w CV jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
z siedzibą w ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, adres e-mail: piatnica@piatnica.com.pl  tel: +48862156400.
Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@piatnica.com.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz Pani/Pana zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie zostaną przekazane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Dane Pani/Pana są przetwarzane jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
i postanowień RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji nie dłużej niż przez rok od daty ich wpływu oraz po zakończeniu tego okresu.
6. Spółdzielnia zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
7. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed datą cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, skutkiem nieudostępnienia danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.


Piątnica, 06.08.2018r.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Planista produkcji

Miejsce pracy: Piątnica

Opis stanowiska:

 • opracowywanie krótko-, średnio- i długoterminowych planów produkcji;
 • weryfikacja zleceń produkcyjnych w oparciu o możliwości zapewnienia terminowości i jakości dostaw;
 • samodzielne tworzenie harmonogramu produkcji;
 • planowanie i kontrola przebiegu realizacji produkcji przy optymalizacji kosztów;
 • zarządzanie harmonogramem produkcji kilkuoddziałowej;
 • współpraca z Działem Magazynu/Logistyki, Zakupów, w tym m.in. kontrola i optymalizacja zapasów magazynowych;
 • przygotowywanie raportów i zestawień;
 • nadzór nad prawidłowością parametrów dotyczących zapasów w systemie;
 • optymalizacja planowania produkcji, eliminacja strat w procesie.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane kierunki techniczne i ekonomiczne;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym mi.in. w harmonogramowaniu, optymalizacji, normowaniu 
  i analizie wydajności produkcji;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dokładność, skrupulatność, wytrwałość i pracowitość;
 • samodzielność w działaniu połączona z umiejętnością pracy w zespole;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programów do zarządzania harmonogramowaniem produkcji i systemów ERP.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę w środowisku ludzi o wysokiej kulturze pracy;
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: dorota.kalinowska@piatnica.com.pl 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM Piątnica z siedzibą w Piątnicy (18-421) przy ul. Forteczna 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie zawiadamiamy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w CV jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy 
z siedzibą w ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, adres e-mail: piatnica@piatnica.com.pl  tel: +48862156400. 
Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@piatnica.com.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz Pani/Pana zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie zostaną przekazane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Dane Pani/Pana są przetwarzane jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa 
i postanowień RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji nie dłużej niż przez rok od daty ich wpływu oraz po zakończeniu tego okresu.
6. Spółdzielnia zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
7. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed datą cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, skutkiem nieudostępnienia danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.


Piątnica, 23.04.2018

Aktualnie poszukujemy pracownika do Działu Księgowości.

Miejsce pracy: Piątnica

Opis stanowiska:

 • kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja i księgowanie zgodne z wymogami przepisów prawa bilansowego 
  i podatkowego;
 • księgowanie delegacji;
 • wyliczanie i księgowanie rozliczeń międzyokresowych, rezerw;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej i rozliczanie inwentaryzacji;
 • przygotowanie rozliczeń kosztowych m.in. dla potrzeb rozliczania kosztów produkcji i kalkulacji kosztu wytworzenia;
 • weryfikacja, kontrola sal kont księgi głównej;
 • udział w zamknięciu okresów obrachunkowych i sporządzaniu sprawozdania finansowego;
 • przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne firmy;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby sprawozdawczości GUS i innych instytucji zewnętrznych.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie ekonomii - preferowany kierunek Finanse i Księgowość;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego VAT, CIT oraz Ustawy o Rachunkowości;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Word oraz MS Excel, (tabele przestawne, zastosowanie funkcji);
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz znajomość MSR/MSSF będzie dodatkowym atutem;
 • systematyczność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę w środowisku ludzi o wysokiej kulturze pracy;
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: dorota.kalinowska@piatnica.com.pl 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM Piątnica z siedzibą w Piątnicy (18-421) przy ul. Forteczna 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie zawiadamiamy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w CV jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy z siedzibą w ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, adres e-mail: piatnica@piatnica.com.pl  tel: +48862156400. 
Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@piatnica.com.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz Pani/Pana zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie zostaną przekazane poza obszar Unii Europejskiej.
4. Dane Pani/Pana są przetwarzane jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i postanowień RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji nie dłużej niż przez rok od daty ich wpływu oraz po zakończeniu tego okresu.
6. Spółdzielnia zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
7. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed datą cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności 
z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, skutkiem nieudostępnienia danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.