Piątnica, 06.08.2018r.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Planista produkcji

Miejsce pracy: Piątnica

Opis stanowiska:

 • opracowywanie krótko-, średnio- i długoterminowych planów produkcji;
 • weryfikacja zleceń produkcyjnych w oparciu o możliwości zapewnienia terminowości i jakości dostaw;
 • samodzielne tworzenie harmonogramu produkcji;
 • planowanie i kontrola przebiegu realizacji produkcji przy optymalizacji kosztów;
 • zarządzanie harmonogramem produkcji kilkuoddziałowej;
 • współpraca z Działem Magazynu/Logistyki, Zakupów, w tym m.in. kontrola i optymalizacja zapasów magazynowych;
 • przygotowywanie raportów i zestawień;
 • nadzór nad prawidłowością parametrów dotyczących zapasów w systemie;
 • optymalizacja planowania produkcji, eliminacja strat w procesie.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane kierunki techniczne i ekonomiczne;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym mi.in. w harmonogramowaniu, optymalizacji, normowaniu 
  i analizie wydajności produkcji;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dokładność, skrupulatność, wytrwałość i pracowitość;
 • samodzielność w działaniu połączona z umiejętnością pracy w zespole;
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programów do zarządzania harmonogramowaniem produkcji i systemów ERP.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę w środowisku ludzi o wysokiej kulturze pracy;
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: dorota.kalinowska@piatnica.com.pl 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM Piątnica z siedzibą w Piątnicy (18-421) przy ul. Forteczna 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w CV jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy 
  z siedzibą w ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica, adres e-mail: piatnica@piatnica.com.pl  tel: +48862156400. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@piatnica.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz Pani/Pana zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
  i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Prosimy o niepodawanie danych wykraczających poza zakres wskazany przez pracodawcę. Podanie innych danych będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa. Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie zostaną przekazane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane Pani/Pana są przetwarzane jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i postanowień RODO .
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji nie dłużej niż przez rok od daty ich wpływu oraz po zakończeniu tego okresu, jeżeli Pracodawca będzie do tego zobowiązane na mocy odrębnych przepisów prawa.
 8. Spółdzielnia zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
 9. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed datą cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, skutkiem nieudostępnienia danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.