Aktualne oferty pracy

 1. Specjalista ds. Marketingu (miejsce pracy: Łomża - biuro Handlu i Marketingu)

 2. Asystent/ka biura (miejsce pracy: Łomża - biuro Handlu i Marketingu)

 3. Specjalista ds. Zakupów (miejsce pracy: Ostrołęka)

Specjalista ds. Marketingu

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja działań marketingowych jednej z kategorii zgodnie z jej strategią;
 • Przeprowadzanie analiz rynkowych, sprzedażowych oraz monitorowanie działań konkurencji;
 • Realizacja strategii, planów i programów marketingowych w ramach kategorii;
 • Koordynowanie działań komunikacyjnych , w tym digitalowych;
 • Współudział we wprowadzaniu nowych produktów na rynek;
 • Współpraca z dostawcami np. agencjami reklamowymi, mediowymi, drukarniami.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów;
 • Mile widziane 1-2 lata doświadczenia w dziale marketingu;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analitycznych i umiejętności wyciągania trafnych wniosków;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Samodzielność i chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • Proaktywne podejścia do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań;
 • Zdolność kreatywnego myślenia;
 • Znajomość języka angielskiego.

 Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Udział w ciekawych projektach marketingowych, mających istotny wpływ na rozwój firmy;
 • Rozwój osobisty;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Asystent/ka biura

Zakres obowiązków:

 • Bieżące wsparcie Zarządu;
 • Prowadzenie kalendarza Zarządu, w tym organizowanie spotkań, konferencji oraz spotkań firmowych;
 • Obsługa spotkań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Organizacja podróży służbowych i ich rozliczanie, współpraca z agencją podróży;
 • Przygotowywanie raportów, analiz oraz tworzenie prezentacji dla potrzeb Zarządu we współpracy ze wszystkimi działami Spółdzielni;
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi;
 • Dbałość o prawidłowy obieg korespondencji oraz dokumentacji biurowej, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • Administracyjne wsparcie pracy biura;
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe min. licencjat;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji, pracy w zespole i analizy danych;
 • Zdolność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Otwartość, samodzielność i proaktywne podejście do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań;
 • Znajomość języka angielskiego – warunek konieczny.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Rozwój osobisty;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Specjalista ds. zakupów

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzenie bieżącej analizy potrzeb materiałowych.
 • Analiza rynku dostawców oraz gromadzenie informacji na temat potencjalnych i bieżących dostawców.
 • Przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań zakupowych
 • Opracowanie zapytań ofertowych.
 • Przeprowadzanie negocjacji handlowych.
 • Kompleksowa realizacja procesów zakupowych.
 • Bieżąca analiza przebiegu realizacji zamówień.
 • Inicjowanie i udział w międzydziałowych projektach dotyczących usprawnień operacyjno-organizacyjnych.
 • Sprawdzanie zakupywanych materiałów pod względem jakościowym i ilościowym na zgodność z dokumentami dostawcy (Wz , f-ra).
 • Wystawienie upoważnień do odbioru, przekazywanie informacji o zbliżającej się dostawie pracownikom magazynu technicznego.
 • W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem (specyfikacją) podjęcie i współuczestnictwo w działaniach reklamacyjnych.
 • W przypadku otrzymania od dostawcy informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji zamówień, konsultacja możliwości zmian z upoważnionym pracownikiem komórki zamawiającej.

 Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość podstawowych technik zakupowych.
 • Umiejętności analityczne oraz znajomość programów z rodziny MS Office (Excel, PowerPoint).
 • Umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne oraz współpracy w zespole.
 • Samodzielność, kreatywność, terminowość, sumienność, dokładność.
 • Umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów.
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w działaniu.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie w realizację zadań.
 • Nastawienie na rozwój i ciągłe doskonalenie.
 • Prawo jazdy kat. B.

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Udział w strategicznych dla organizacji projektach.
 • Wsparcie członków zespołu oraz dobrą atmosferę pracy.
 • Praca pełna wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@piatnica.com.pl

Przesyłając swoje CV klauzuli nie zapomnij o dodaniu niniejszej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM Piątnica z siedzibą w Piątnicy (18-421) przy ul. Forteczna 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz o przysługujących mi uprawnieniach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r."


Jeżeli zdecydowałaś/zdecydowałeś się aplikować do Nas musisz wiedzieć, że:

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy z siedzibą w Piątnicy, spółdzielnia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115527 (dalej jako „OSM Piątnica”). OSM Piątnica jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

II. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • mailowo: rodo@piatnica.com.pl;
 • za pośrednictwem poczty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy w OSM Piątnica inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: iod@piatnica.com.pl

IV. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji współpracowników i pracowników, w tym:

 • oceny przedłożonych dokumentów aplikacyjnych;
 • oceny kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności;
 • wyboru osoby na dane stanowisko.

  V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, jeżeli zgłosiłeś OSM Piątnica swoją kandydaturę w celach rekrutacyjnych.

Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody w trakcie procesu rekrutacyjnego uniemożliwi nam ocenę Twojej kandydatury oraz ewentualne zatrudnienie w OSM Piątnica.

VI. ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaną kandydaturą.

Twoje dane osobowe mogliśmy otrzymać również od innych osób, które mogły polecić Ciebie jako kandydata do pracy. W takim przypadku zostaniesz poinformowany od kogo otrzymaliśmy Twoje dane osobowe.

VII. ODBIORCY TWOCH DANYCH

Administrator w celach rekrutacyjnych może korzystać z zewnętrznych podmiotów, które go wspierają w tych działaniach – np. firmy rekrutacyjne lub specjalistyczne portale internetowe. Takie podmioty mogą przetwarzać dane tyko zgodnie z naszymi poleceniami. Są one również zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • Jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez nas przyszłych rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas – Twoje dane będą przechowywane przez nas przez okres 2 lat.
 • Jeżeli spontanicznie przekazałeś do nas swoje dokumenty aplikacyjne – Twoje dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

  IX. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:

 • dostępu do Twoich danych - w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych - gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy uległy zmianie (np. ukończyłeś dodatkowe kursy i szkolenia, zdobyłeś nowe uprawnienia, zmieniłeś miejsce pracy itp.);
 • usunięcia Twoich danych - w przypadku gdy: 1) Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; 2) gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzania Twoich danych; 3) gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 4) gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych - 1)gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 2) gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; 3) dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • do przenoszenia Twoich danych (jeżeli przekazałeś nam swoje dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej) - otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody), chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

  X. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

XII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym OSM Piątnica.

Jeżeli zdecydujesz się na udział w procesie rekrutacyjnym Administrator ma prawo żądać od Ciebie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.