Aktualności

10. 20.07.2017

Uchwala Nr 4

Uchwała nr 4/2017 Zarządu OSM Piątnica w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016. Nazwa zadania: „OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Przystosowanie istniejącego systemu elektroenergetycznego do wymagań podłączenia nowego agregatu kogeneracyjnego wraz z jego podłączeniem na terenie Okręgowej Spółdzielnia Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Poduchowna, PL” Zarząd OSM Piątnica zatwierdza wyniki przetargu i dokonuje wyboru oferty firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 17/1.

ZAŁĄCZNIK - Uchwała Nr 4'2017 Zarządu OSM Piątnica z 19.07.2017. Wybór oferty EKTO. Inst. elektryczne.pdf