Aktualności

12. 29.06.2017

Uchwała Nr 3' 2017 Zarządu OSM Piątnica

Uchwała nr 3/2017 Zarządu OSM Piątnica w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016. Nazwa zadania: „OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odbioru ciepła ze spalin z agregatu kogeneracyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 318-421 Piątnica Poduchowna, Polska”. Zarząd OSM Piątnica zatwierdza wyniki przetargu i dokonuje wyboru oferty firmy Energotechnika Sp. z o.o. Ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa, woj. mazowieckie.       

ZAŁĄCZNIK - Uchwała Nr 3'2017 Zarządu OSM Piątnica z 29.06.2017. Wybór oferty Energotechnika. Inst. odb. ciepła.pdf