Aktualności

13. 22.06.2017

Rozstrzygnięcie przetargu

Komisja przetargowa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje ,że przetarg na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016.

Nazwa zadania:                              

„OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odbioru ciepła ze spalin z agregatu kogeneracyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 318-421 Piątnica Poduchowna, Polska”. Wygrała firma: Energotechnika Sp. z o.o., Ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa, woj. mazowieckie, tel./fax: 22 812 15 68. Wybrany oferent spełnił wszystkie kryteria formalne oceny. W rankingu punktowym uzyskał 100 punktów, ilość maksymalną

Pobierz:

Uchwała Nr 3'2017 Komisji przetargowej z 19.06.2017. Wybór oferty Energotechnika. OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Instalacja odbioru ciepła ze spalin