Aktualności

11. 06.07.2017

Rozstrzygnięcie przetargu

Komisja przetargowa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje ,że przetarg na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016.

Nazwa zadania:                              

„OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Przystosowanie istniejącego systemu elektroenergetycznego

do wymagań podłączenia nowego agregatu kogeneracyjnego wraz z jego podłączeniem

na terenie Okręgowej Spółdzielnia Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Poduchowna, PL” .

 wygrała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w 15-620 Białystok ul. Elewatorska 17/1.

Wybrany oferent spełnił wszystkie kryteria formalne oceny.

W rankingu punktowym uzyskał 100 punktów, ilość maksymalną

Uchwała nr 4/2017 Komisji przetargowej z dn. 05.07.2017r.