Aktualności

15. 07.04.2017

Rozstrzygnięcie przetargu

Uchwała nr 2/2017 Zarządu OSM Piątnica w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016.

Nazwa zadania:                              

„OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW.Dostawa agregatu kogeneracyjnego o mocy 2.0 MW wraz z wyposażeniem”.

ZAŁĄCZNIK - Uchwała Nr 2 '2017 z 2017.04.07. Wybór oferty. OSM Piątnica - agregat kogen. 2 MW