Aktualności

17. 29.03.2017

PRZETARG - Rozstrzygnięcie

Komisja przetargowa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, że przetarg na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016.

Nazwa zadania:                              

„OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW.

Dostawa agregatu kogeneracyjnego o mocy 2.0 MW wraz z wyposażeniem”.

wygrała firma: Eneria Sp. z o.o., Ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek,

05-092 Łomianki, gmina Czosnów, powiat nowodworski, woj. mazowieckie, tel. 22 201 36 50, faks: 22 201 36 99.

Wybrany oferent zaproponował najniższą cenę całego zadania

oraz najniższą cenę serwisu agregatów kogeneracyjnych (kryteria wyboru najwyżej punktowane 60% i 25%).