Aktualności

13. 13.02.2017

Procedury przetargu

Procedura realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Procedura_J25.pdf

Procedura_J26.pdf