Aktualności

16. 05.05.2017

Ogłoszenie o przetargu - OSM Piątnica

OSM Piątnica ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: OSM Piątnica - kogeneracja 2.0 MW. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odbioru ciepła ze spalin z agregatu kogeneracyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Poduchowna

Informacja o Przetargu